Laden...

EOKM JAARVERSLAG 2022

Het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) komt voort uit het Meldpunt Kinderporno dat in 1996 is opgericht. Zij stelt zich tot doel (online) seksueel misbruik te bestrijden. Het EOKM is de overkoepelende organisatie van drie programma’s: Meldpunt Kinderporno, Helpwanted en Stop it Now. Deze programma’s dragen bij aan de doelstelling van het EOKM. Het EOKM zorgt voor de ondersteuning en coördinatie. Sinds 2022 fungeert het EOKM ook als het Safer Internet Centre.

+27

gegroeid naar 40 medewerkers

+m2

verhuisd naar een groter pand


Meldpunt Kinderporno

Bij het Meldpunt Kinderporno kunnen publiek, hostingbedrijven en bedrijven melding maken van online beeldmateriaal waarbij er mogelijk sprake is van seksuele uitbuiting van minderjarigen. Daarnaast kunnen buitenlandse meldpunten meldingen doorsturen van afbeeldingen die in Nederland worden gehost. Medewerkers van het Meldpunt Kinderporno toetsen het materiaal aan wettelijke criteria. Als er illegale beelden worden gevonden, wordt de hostingprovider en/of de website verzocht deze beelden binnen 24 uur te verwijderen. De meldingen worden gedeeld met Interpol die hiermee op haar beurt zaken oplost en slachtoffers opspoort. Zo werken we samen aan een veiliger internet dat vrij is van beeldmateriaal van seksueel misbruik van minderjarigen.
DALING

van het aantal meldingen

144.058

meldingen en 397.770 URL's verwerktMinder meldingen dan vorig jaar
Afgelopen jaar zijn door onze analisten 144.058 meldingen verwerkt en geanalyseerd. Door onze workflowtool SCART zijn op basis van de oorspronkelijke meldingen nog meer URL’s gevonden. Dit heeft ertoe geleid dat onze analisten nog eens 253.712 URL’s hebben verwerkt. In totaal zijn er in 2022 door onze analisten 397.770 URL’s verwerkt.

EOKM Jaarverslag 2022 - Minder meldingen dan vorig jaar

Illegaal versus legaal
Van alle verwerkte meldingen bleken er 88.596 illegaal en 55.450 niet-illegaal. Het beeldmateriaal dat als niet-illegaal werd geclassificeerd, bestond voor het grootste deel uit volwassenenporno of uit niet gevonden beeldmateriaal.

EOKM Jaarverslag 2022 - Illegaal versus legaal

Waar wordt illegaal materiaal gehost?
In 2021 was 89% van het strafbaar beeldmateriaal in Nederland gehost, in 2021 was dit percentage gedaald naar 63%. Dit geeft een goed beeld van in de trend dat er steeds minder materiaal in Nederland te vinden is.

EOKM Jaarverslag 2022 - Illegaal versus legaalHELPWANTED

Helpwanted is een anonieme hulplijn die praktische hulp en persoonlijk advies biedt bij online seksueel misbruik. Iedereen die hiermee te maken heeft (gehad), of zich zorgen maakt om een ander, kan bij Helpwanted terecht. Mensen kunnen online een anonieme melding doen, met een medewerker chatten, mailen, of bellen naar de hulplijn. Ook kunnen mensen op de website via onze adviesmodule een advies op maat krijgen. Helpwanted kan helpen bij het offline halen van onrechtmatige content. Op de website is informatie te vinden over verschillende thema’s binnen online misbruik. Opvoeders kunnen gebruikmaken van onze adviezen over online (on)veiligheid, lesmateriaal of een klassenchat aanvragen. Helpwanted werkt aan projecten die bijdragen aan de preventie van online seksueel misbruik en doet onderzoek naar verschillende thema’s. Daarnaast verzorgt Helpwanted voorlichtingen en workshops aan scholen en professionals. Zo vertalen we praktijkkennis naar onderzoek, en onderzoek naar de praktijk.
24%

meer adviesvragen dan in 2021

+13%

websitebezoek ten opzichte van 2021


Stijging aantal adviesaanvragen
Het aantal adviesaanvragen is 2022 met bijna een kwart gestegen, naar 7.727. Er zijn ruim duizend meer gesprekken per chat gevoerd dan een jaar eerder. De stijging valt te verklaren uit het feit dat de openingstijden en de leeftijdscategorieën zijn vergroot. Omdat de openingstijden pas halverwege het jaar langzaamaan zijn vergroot, is de stijging beperkt gebleven.

EOKM Jaarverslag 2022 - Illegaal versus legaal

Wie vraagt om advies?
EOKM Jaarverslag 2022 - Wie vraagt om advies?

Waarover willen mensen advies?
Mensen hebben het meest te maken met bedreigingen/chantage, foto’s die worden verspreid, misbruik social media (zoals een gehackt account) en het online benaderen voor seks. De verschillen tussen jongens en meisjes zijn daarbij soms groot. Zo hebben jongens vaker te maken met bedreiging en chantage. Meisjes worden juist weer vaker ongewild online benaderd voor seks.

EOKM Jaarverslag 2022 - Wie vraagt om advies?
Wie vraagt om advies als het om iemand anders gaat?
In sommige gevallen vragen niet de jongeren zelf advies, maar neemt iemand uit hun omgeving contact met ons op. In de meeste gevallen gaat het hierbij om de ouders.

EOKM Jaarverslag 2022 - Wie vraagt om advies?


Stop it Now

Het doel van Stop it Now is om seksueel kindermisbruik te voorkomen. Via de telefonische hulplijn, chat of het contactformulier biedt Stop it Now anoniem, vertrouwelijk en gratis ondersteuning aan iedereen die zich zorgen maakt over seksueel gedrag en/of gevoelens richting minderjarigen. Bijvoorbeeld iemand die naar afbeeldingen van seksueel kindermisbruik kijkt, seksueel kindermisbruik dreigt te plegen of gepleegd heeft. Voor deze personen kan de stap naar hulpverlening groot zijn door stigma en angst voor mogelijke gevolgen. Deze drempel wordt verlaagd door anonieme hulp te bieden. Zo wordt (herhaling van) seksueel kindermisbruik voorkomen.

Stop it Now biedt een luisterend oor, advies en ondersteuning, en kijkt samen met de hulpvrager welke hulp passend is. Indien nodig kan Stop it Now doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp bij forensische polikliniek de Waag en andere (forensische) klinieken door heel Nederland. Bovendien heeft Stop it Now de online zelfhulpmodule Stoppen is Mogelijk ontwikkeld. Ook mensen die zich zorgen maken om iemand in hun directe omgeving kunnen contact opnemen. Stop it Now biedt hen ondersteuning door onder meer gesprekken en lotgenotengroepen. Professionals kunnen terecht bij Stop it Now voor advies en casusbespreking. Bovendien deelt Stop it Now kennis in workshops en presentaties.
27%

nam vaker dan 1 keer contact met ons op

32%

vaker contact opgenomen met Stop it Now dan in 2021


Vaker contact opgenomen
In 2022 is er in totaal 943 keer contact opgenomen met Stop it Now. Dit is een groei van 32% ten opzichte van 2021. Het meest werd er contact gezocht via de telefoon (617 keer). Het aantal contactmomenten via de mail (85) is gedaald ten opzichte van voorgaande jaren, vermoedelijk ten gevolge van de nieuwe chatfunctie (241 meldingen).

EOKM Jaarverslag 2022 - Waar maken mensen zich zorgen over

Meerdere malen contact
27% van de hulpvragers hebben vaker dan één keer contact opgenomen met Stop it Now. Het feit dat personen herhaaldelijk contact met ons opnemen is een goed teken. Het geeft aan dat mensen ons vertrouwen en behoefte hebben aan onze hulpverlening.

EOKM Jaarverslag 2022 - Herhaalmomenten
Wie neemt contact met ons op?
De meeste personen die contact opnemen zijn bezorgd over hun eigen gevoelens en/of gedrag richting minderjarigen (47%). De verhouding tussen de doelgroepen is vergelijkbaar met die van 2021.

EOKM Jaarverslag 2022 - Herhaalmomenten
Meer preventie
In 2022 is het aantal personen dat kijkt naar beeldmateriaal van seksuele uitbuiting van minderjarigen afgenomen. Tegelijkertijd hebben potentiële plegers van seksueel kindermisbruik en potentiële kijkers juist vaker contact opgenomen. Een positieve ontwikkeling: dit betekent dat we de doelgroep in een vroeger stadium weten te bereiken en dat we ons kunnen richten op preventie van seksueel kindermisbruik.

EOKM Jaarverslag 2022 - Herhaalmomenten
Waar maken anderen zich zorgen over?
De zorgen over een ander gaan in de meeste gevallen over kijkers van beeldmateriaal van seksueel misbruik van minderjarigen, gevolgd door (potentiële) plegers van seksueel kindermisbruik. De zorgen lijken nu vaker over kijkers van beeldmateriaal van seksueel misbruik van minderjarigen te gaan dan in 2021 (42% vs 32%) en minder vaak over personen met seksuele gevoelens voor minderjarigen (8% vs 16%). Bellers waren het meest bezorgd over hun (ex-)partner, gevolgd door hun zoon/dochter en broer/zus.

EOKM Jaarverslag 2022 - Herhaalmomenten